cover goppel-verkennend sdsp

Daan Goppel, (2016)
Verkennend onderzoek Papua Barat ; Investerings- en ontwikkelingskansen vanuit buitenlands perspectief

Uitgave in eigen beheer I.o.v. de SDSP, 133 pag.
Dit rapport schetst de dynamiek van de huidige veranderingen die Papua Barat doormaakt op sociaaleconomisch gebied. In het eerste deel wordt vanuit een historische achtergrondbeschrijving toegewerkt naar de huidige situatie en beschreven wat de grote veranderingen zijn en hoe zij werken. Vervolgens wordt onderzocht wat deze veranderingen betekenen voor de inheemse bevolking van Papua Barat. In het tweede deel wordt een meer encyclopedische beschrijving gegeven van Papua Barat en gekeken naar maatschappelijk verantwoorde investeringskansen voor buitenlandse bedrijven. Lees het online op http://www.sdsp.nl/wp-content/uploads/2016/03/Verkennend-Onderzoek-Papua-Barat-versie-20-03-2016.pdf

Of download het boek hier.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Exploratory investigation Papua Barat
Investment and development opportunities from a foreign perspective

This report sketches the dynamics of the current social economic changes in Papua Barat. The first part starts with the description of an historical background leading towards the current situation. Major changes and the way they work are described in this part. Subsequently it is examined what these changes mean for the indigenous people of Papua Barat. The second part gives a more encyclopaedic description of Papua Barat and focusses on socially responsible investment opportunities for foreign companies.