De jaren 1937-1987 waren een tijdvak van ingrijpende veranderingen, zowel op kerkelijk en theologisch als op politiek gebied. De eerste missionarissen gingen op weg in een tijdperk van een nog vanzelfsprekend geacht kolonialisme. Westerse cultuur en christendom gingen hand in hand. Maar al gauw barstte de Tweede Wereldoorlog los, met de Japanse bezetting en de internering van alle missionarissen als gevolg. Daarna trad de onafhankelijkheidsbeweging in Indonesië openlijk aan de dag. Nadat de Nederlandse regering in december 1949 akkoord gegaan was met de Indonesische onafhankelijkheid behalve Nieuw-Guinea, volgde een periode van intensieve bemoeienis vanuit Nederland met deze laatste kolonie. Maar in 1963 volgde onder internationale druk alsnog de overdracht van het gebied aan de Republik Indonesia. Missie en kerkopbouw zijn door deze politieke verwikkelingen beïnvloed. Ten tijde van deze overdracht vond bovendien het Tweede Vaticaans Concilie plaats. Door de visie op kerk en missie die op dit concilie ontwikkeld werd, veranderden ook de opvattingen van de missionarissen omtrent hun rol in de plaatselijke kerk. 

Deze complexe geschiedenis vormt het object van dit boek. De centrale vraag luidt: hoe zijn de Nederlandse franciscanen veranderd van ‘missionarissen oude stijl’ naar ‘mede-broeders binnen een Indonesische broederschap’.

Hoe God verscheen in Papoea is een gedegen onderzoek naar een interessante, roerige fase uit de recente Nederlandse/Indonesische geschiedenis. 

  • ISBN 978 90 5625 327 1 
  • Omvang 400 blz. 
  • Formaat 16 x 24 cm. 
  • Uitvoering genaaid-gebrocheerd 
  • NUR 680 
  • Prijs €30,00 

N.B. Deze titel is leverbaar vanaf mei 2010

Bestellen