Minister Van der Hoeven van Economische Zaken heeft in Jakarta met de Indonesische vice minister voor Planning, Lukita Diarsyah Tuwo, een overeenkomst getekend die moet leiden tot een nauwere samenwerking tussen beide landen op het gebied van terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen.

De gebieden waarop de landen hun samenwerking willen intensiveren betreffen watermanagement met nadruk op deltagebieden (inclusief veengebieden) en duurzame energie. 
Zowel Indonesië als Nederland hebben zich gecommitteerd aan het Kopenhagen-akkoord. Indonesië wil in 2020 zijn CO2 uitstoot met tenminste 26% laten afnemen. Met ondersteuning van het buitenland wil Indonesië haar ambitie zelfs verhogen tot 41% afname van broeikasgasemissies in 2020. 
Op het gebied van watermanagement beschikt Nederland over expertise die in Indonesië welkom is. De laaglanden van Sumatra en Papua en het ex-mega rijstproject in centraal Kalimantan staan daarin centraal. Het reduceren van broeikasgassen uit Indonesische veengebieden kan in potentie de helft van de reductiedoelstelling van Indonesië realiseren. 
In 2008 is een speciaal programma op het gebied van duurzame energie gestart van in totaal 46 miljoen euro. Dit programma, dat loopt tot eind 2012, zal Nederlandse deskundigheid ter beschikking stellen en kleinschalige waterkracht- en biogasinstallaties financieren om investeringen in de sector te versnellen. Daarnaast vindt ondersteuning plaats voor het ontwikkelen van nieuwe projecten die zijn gericht op lage uitstoot, zoals in de geothermische sector die zeer grote mogelijkheden biedt.
 Nederland heeft contractueel de levering van 1-2 Mton CO2 door participatie in een viertal Clean Development Mechanism-projecten (drie stortgasprojecten en één geothermisch project) vastgelegd. Daadwerkelijke levering van deze CO2 rechten kan plaatsvinden nadat de installaties operationeel worden. Naar verwachting zullen de eerste leveringen dit najaar plaatsvinden.