De regering van Indonesië heeft een boek verboden over de onderdrukking van de mensenrechten op Papoea. Het publicatieverbod van dit boek, dat geschreven is door de alom geachte dominee Socratez Sofyan Yoman, en dat van nog vier andere boeken, lijkt een terugval in te luiden naar het autoritaire tijdperk van Suharto.

‘The Voice of Churches for Suppressed People, Blood and God’s Tears in West Papua’, zoals het boek van dominee Yoman heet, is verboden door het Openbaar Ministerie van Indonesië. Het O.M. verklaarde tevens dat ze ook nog 200 andere boeken, die ze als te provocerend beschouwt, onder de loep neemt.

De minister van Justitie en Mensenrechten, Patrialis Akbar, verklaarde dat zijn departement 20 boeken beschouwde als ‘zeer gevaarlijk voor het publiek’, en zou adviseren om deze te verbieden. Een reden die het ministerie aangaf voor het verbieden van de boeken was dat er sprake zou zijn van ‘provocerende motieven om de natie te doen uiteenvallen’.

Eén van de boeken die vermoedelijk op de index is geplaatst is ‘The Indigenous World 2009’, geschreven door de International Working Group for Indigenous Affairs en gepresenteerd in het gebouw van de Verenigde Naties in New York. Een ander verboden boek is waarschijnlijk een vertaling van de VN Verklaring van de Rechten van Inheemse Volken die Indonesië’s stem kreeg in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

Ook de mensenrechtencommissie van Indonesië uitte kritiek op de regering vanwege het schenden van de mensenrechten in Papoea. Commissielid Matius Murib van de afdeling Papoea verklaarde dat in 2009 het criminaliseren van de burgers van Papoea aanzienlijk was toegenomen, en dat de mensenrechtenactivisten nauwlettend in de gaten werden gehouden en werden blootgesteld aan intimidatie.

Murib voegde hieraan toe dat de regering in haar omgang met de Papoea’s liever militairen en veiligheidsdiensten inzet dan zich af te vragen of de eisen van de separatisten misschien gegrond zijn in haar onwil of onvermogen om de basale rechten van de Papoea’s te eerbiedigen.

Kom in actie. Help de Papoea’s

Een brief sturen naar politici en overheden is een eenvoudige en doeltreffende manier om uw zorg uit te spreken en veranderingen te bewerkstelligen.

Met een donatie steunt u Survival bij het voeren van publicitaire of juridische steuncampagnes ten behoeve van inheemse volksstammen in nood.