ON

Door: Redactie Ongehoord Nederland   19-10-2022

 

Steeds vaker gaat het in Nederland over "ons koloniale verleden". Bijna altijd gaat het dan over Suriname of over voormalig Nederlands-Indië. Onze láátste kolonie in Zuidoost-Azië lijkt iedereen te zijn vergeten. Dat was – tot 1962 – Westelijk Nieuw-Guinea. Kort nadat Nederland het gezag had overgedragen aan de Verenigde Naties, werd Westelijk Nieuw-Guinea in 1963 opníeuw gekoloniseerd, nu door Indonesië.


Vader Bernhard Kaisiepo en zoon Menase Kaisiepo zijn de stamtafelgasten van vandaag.


Zoals altijd zorgt columnist Arthur van Amerongen ook deze week weer voor een passend slotwoord.


De presentatie van het Ongehoord Nieuwscafé is wederom in handen van Yernaz Ramautarsing en Roelof Bouwman.

#41 - Voorvechters West-Papoea: ’Ons volk wordt vermoord en opgejaagd en Nederland zwijgt in alle talen’

Onze stamtafelgasten van vandaag vinden dat het voormalige Westelijk Nieuw Guinea vrij en onafhankelijk moet worden: als de Republiek West-Papoea.

Geschiedenis van West Papua (Irian Jaya)

Het westelijk deel van Nieuw-Guinea was vanaf het eind van de negentiende eeuw tot aan de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 een deel van de Nederlandse kolonie Nederlands-Indië. Bij de overdracht van de soevereiniteit aan Indonesië, in 1949, behield Nederland Nieuw-Guinea.

Vanaf 1954 weet Indonesië zijn aanspraak op Nederlands Nieuw-Guinea weer op de agenda van de Verenigde Naties te krijgen. Veel Nederlandse ondernemers, onder aanvoering van Unilever, hadden destijds hun kaarten gezet op goede betrekkingen met Indonesië – en leken wel bereid om Nederlands Nieuw Guinea op te geven.

Bernhard Kasiepo: "De overeenkomst die West-Papua erkende is op Op 15 augustus 1962 in New York getekend. Een paar maanden later zijn Nederlandse ministers naar Rome gegaan om een onderhands akkoord met Indonesië te tekenen buiten de VN om, als jullie ons voorrang geven in de handel dan maken we deze deal. We eisen dat Nederland dat terug brengt naar de VN!"

Onzichtbaar in de media en politiek

Voor een conflict met naar schatting 150.000 tot 500.000 slachtoffers vanaf 1962 is de geringe aandacht in Nederland opvallend, zeker gezien de rol die onze regering toentertijd speelde.

Ter vergelijking: het Arabisch-Israëlische conflict telt sinds 1948 120.000 doden. De separatische strijd van de Koerden tegen de Turkse staat heeft sinds 1978 geresulteerd in 40.000 doden.

Bernhard Kasiepo: "Om een of andere onverklaarbare reden zijn wij melaatsen voor de Nederlandse pers"