CENÈVE - In Indonesië worden gevangenen op grote schaal gemarteld door leger en politie.

Dat stellen onderzoekers van de Verenigde Naties in een gisteren gepresenteerd rapport. Volgens de onderzoekers moeten er direct stappen worden genomen om martelingen te voorkomen. Functionarissen die zich er toch schuldig aan maken, moeten zwaar worden gestraft.

De VN-commissie tegen martelingen bestaat uit tien onafhankelijke onderzoekers, die bekijken of het internationale verdrag tegen martelingen uit 1984 wordt nageleefd. De commissie stelt dat Indonesische politiefunctionarissen veelvuldig gebruik maken van martelen of gevangenen anderszins slecht behandelen. Dit gebeurt vooral om bekentenissen af te dwingen, waarop veel strafzaken in Indonesië steunen.

Als er al eens een functionaris voor moet komen wegens wangedrag, worden vaak uiterst milde straffen opgelegd.

Met name in conflictgebieden in Indonesië, zoals Papua, vinden van overheidswege veel schendingen van mensenrechten plaats. De VN-onderzoekers maken ook melding van veel verkrachtingen door militairen, wat volgens de commissie ook een vorm van marteling is.