Ontmoeting en gesprek op zaterdag 6 februari 2010 in de Christus Triumfatorkerk te Den Haag.

schilderij van Demi Koerni

Klik op "read more" hieronder voor het fotoalbum van deze bijeenkomst.

Cultuur is leven, samenleven en alles wat daar bij hoort: de tradities, gewoonten, de taal, de verhalen, muziek, dans. In de cultuur drukt zich het eigene van een volk uit. Wat is kenmerkend voor de cultuur van Papua? Wat verandert er in de samenleving? En hoe bewaren de Papua's hun eigenheid, hun identiteit? Is er binnen Indonesië ruimte voor hun cultuur? En wat zijn de gevolgen van de globalisering? De kunst heeft de cultuur als achtergrond. De kunst is gevoelig, zij registreert, reageert. Wat wil de kunst in Papua tot uitdrukking brengen? We denken aan de schilderkunst, houtsnij kunst, de zang en muziek. En tenslotte: wat zijn de ontwikkelingen na de dood van Arnold Ap?

Twee gasten uit Papua zouden hierover spreken. Helaas was Hans H. Sroyer door ziekte geveld.
Aloysius Y. Nafurbenan
was tot voor kort directeur van het Museum Negeri in Waena en hoofd van de Akademi Kesenian; momenteel houdt hij zich bezig met het stimuleren van de eigen Papua cultuur via scholen en trainingen van onderwijzers.

Verder werkten mee:
Mirjam Korse, Maastricht, bekend met kerkelijke kunst in Papua;
Siegfried Zöllner, Duitsland, bekend met de cultuur in het Centrale Bergland;
Betty Ireeuw-Kaisiëpo, Delft, dagvoorzitter;
Demi Koerni, Deventer, mede-oprichter van Mambesak en van Teater Kristen Jayapura, beeldend kunstenaar.

Programma
o.l.v. dagvoorzitter Betty Ireeuw-Kaisiëpo

10.30 uur Ontvangst met koffie of thee
11.00 uur Opening door Zachi Sawor.
Kunst en cultuur in Papua, een overzicht
door Aloysius Nafurbenan
12.00 uur Korte bijdragen
van Mirjam Korse en Demi Koerni
13.00 uur Lunch
14.00 uur Zang en muziek in Papua
door Siegfried Zöllner
15.00 uur Discussiegroepen
1. Kijken naar schilderijen met Aloysius Nafurbenan
2. De erfenis van Arnold Ap met Mambesak en Demi Koerni
3. Kerkelijke kunst met Mirjam Korse en Siegfried Zöllner
4. Zingen: van lagu/musik as U tot popmuziek is vervallen
16.00 uur Conclusies van deze dag - en verder
17,00 uur Afsluiting met het zingen van het volkslied Hai Tanahku Papua 
Gebed, Frank Hubatka
Aansluitend een uitstekende maaltijd verzorgd door Papua Vrouwenvereniging Nederland.


Organisatie
Papua Solidariteitsdagen, Wageningen
Met ondersteuning van: Kerk in Actie , HAPIN, West Papua Netzwerk (Duitsland), Papua Vrouwenvereniging Nederland, COPAN en PACE
(foto voorkant: PACE, Roos Westhoff;, achterkant: werk van Demi Koerni)

werk van Demi Koerni

Foto's van deze bijeenkomst: klik hier