papsol-2016-8868

FOTOVERSLAG PAPUA SOLIDARITEITSDAG 2016
6 FEBRUARI 2016 IN DE JOHANNESKERK TE AMERSFOORT

_

Voor het fotoverslag van de Papua Solidariteitsdag 2016: klik hier

Filmpje van het muzikaal intermezzo door vader en dochter Decky & Yosina Rumajauw: klik hier

_
Programma

10.30 uur: Ontvangst met koffie of thee
_
11.00 uur: Opening door Betty Ireeuw-Kaisiëpo

_

11:15 uur presentatie hulp aan Wamena door Siegfried Zöllner
_
11.30 uur: Helpen die geen helper heeft door ds. Abraham Ungirwalu
_
12.15 uur: Mensenrechten in Papua door Norman Voss
_
12.45 uur Korte introducties op de gespreksgroepen
_
13.00 uur: Lunch, er zijn broodjes met koffie of thee
_
14.00 uur: Gespreksgroepen met onze gasten;
- ds. Abraham Ungirwalu
- Norman Voss
- Leonie Tanggahma
- Vertegenwoordigers van hulporganisaties
_
15.00 uur: Afronding en conclusies

_
16.00 uur: Afsluiting van de dag, gebed en zingen van “Hai tanahku Papua”
_

Dagvoorzitter is Betty Ireeuw-Kaisiëpo.

Muzikale medewerking: Merel Hubatka en Decky Roemajauw

_

Dit jaar is het 60 jaar geleden dat de oudste en grootste kerk in Papua, de Gereja Kristen Injili (GKI), zelfstandig werd - een reden om eens te kijken naar de rol van deze kerk en andere kerken en organisaties in de samenleving van Papua.

Hoe is de situatie nu? Vastheid en structuur zijn er niet meer. De samenleving is in verandering, zij verbrokkelt, valt uiteen. De Papua’s leven in een staat waarvoor ze niet gekozen hebben. Ze hebben te maken met intimidatie en militair geweld. Er is sprake van schending van mensenrechten en discriminatie. Door de toestroom van migranten uit Indonesië zijn ze een minderheid geworden in hun eigen land. Velen leven in armoede, een klein aantal wordt rijk. Het onderwijs is gebrekkig, de gezondheidszorg schiet schromelijk tekort.

Wat betekent dit allemaal voor de gezinnen? Voor de mannen die geen werk hebben? Voor de positie van de vrouwen? En hoe veilig zijn de kinderen en hoe ziet hun toekomst er uit?

De vragen die ons deze dag bezig houden zijn: Hoe kan in deze situatie het gezin een plaats van vertrouwen en van hoop zijn? Hoe behouden de Papua’s hun waardigheid? Hoe krijgen ze weer perspectief? De vraag daarbij is ook wat de rol van de kerken is en van de overheid. En: hoe wij hen daarbij kunnen ondersteunen.

De sprekers
De hoofdspreker op deze dag is ds. Abraham Ungirwalu uit Wamena. Wij hebben hem gevraagd om ons iets te vertellen over verschillende diaconale projecten in de Baliemvallei.
Verder hebben we Norman Voss van het West Papua Netzwerk in Duitsland uitgenodigd om ons bij te praten over de huidige situatie op het gebied van mensenrechten (zie het rapport van de International Coalition for Papua over de mensenrechten in Papua 2015).

In de gespreksgroepen wordt aandacht besteed aan de internationale ontwikkelingen (Leonie Tanggahma) en aan het werk van verschillende hulporganisaties (HAPIN, Waterleidingsmaatschappij Drenthe).
Organisatie
De werkgroep Papua Solidariteitsdagen heeft deze dag georganiseerd met steun van COPAN, Papua Vrouwen Nederland, Stichting Duurzame Samenleving Papua-Barat (SDSP), HAPIN, en het West Papua Netzwerk, Duitsland