Op zaterdag 13 december was de jaarlijkse Kerstviering in Amersfoort, gorganiseerd door COPAN, Stichting Geestelijk Welzijn Papua's.

Het thema van de kerstviering was "Vernieuwing"

De dienst werd voorgegaan door ds. Henk van der Steeg.

Een nieuwe locatie een nieuwe aankleding een nieuw Comité Kerstviering:

Locatie: Het Huis Eemwaarde te Amersfoort.

Het Comité Kerstviering 2014:
Dhr. Don Joku,
Mw. Johanna Koerni,
Mw. Merel Hubatka,
Mw. Lea Kerewaij.

 

Medewerking aan de kerstviering werd verleend door een Papuajongerenkoor en een Papuagelegenheidskoor.

Hindrik van der Meer, als vaste pianist begeleidde bij het zingen.

 

De ruimte was vanaf 13.30 uur open en bezoekers stroomden al snel daarna naar binnen.

Het was een bijzonder mooi aangeklede omgeving, een mooie opkomst (alhoewel ik een aantal trouwe bezoekers gemist heb), en een bijzondere sfeer van saamhorigheid.

Na de dienst was er een gezellig samenzijn met een uitstekende maaltijd en werd er nog heel wat nagepraat.

 

Het fotoalbum van de kerstviering van de kerstviering heb ik gesplitst in 2 delen:

Deel 1 klik hier

Deel 2 klik hier

De liturgie van de kerstviering ben ik helaas onderweg kwijtgeraakt.

 

Het bestuur van COPAN wenst allen: Gezegende Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar 2015.

 

Hieronder enkele filmopnamen die een sfeerbeeld geven:

 

Jongerenkoor:

 

Samenzang en gedicht Merel Hubatka:

 

Jongerenkoor:

 

Samenzang:

 

 

Jongerenkoor:

 

 

Eef Mamboribo: