Op 17 december a.s. is de jaarlijkse Kerstviering geweest in de Martuskerk in Amersfoort.
Helaas niet zo goed bezocht als vorig jaar. Maar het was een sfeervolle en mooie viering.

Klik hier voor het fotoalbum van de viering.

Papua kerstviering 2011

3 leden van het Papua vrouwenkoor o.l.v. Lea Kereway. Helaas moest Betty Ireeuw-Kaisiëpo verstek laten gaan wegens ziekte van haar echtgenoot.

Het thema voor de kerstviering was: Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij de mensen van zijn welbehagen.
In de dienst is ds Henk van der Steeg voorgegaan.
Het koor van de Papua Vrouwen in Nederland, (PVN) o.l.v. Lea Kereway heeft diverse keren gezongen. En vaste pianist Hindrik van der Meer verzorgde de begeleiding bij het zingen.
Daarnaast waren er nog andere muzikale bijdragen, allemaal te zien in het fotoalbum.
Het liturgieboekje wijkt een beetje af van het actuele verloop van de dienst, want de muzikale bijdrage van de Rumajauw's was daarin niet opgenoemen.


Stichting Geestelijk en Sociaal Welzijn Papua's COPAN


Aankondiging als pdf downloaden

Liturgie/programmaboekje als pdf downloaden