Op 1 mei was het precies 45 jaar geleden dat de administratie over West Papua door de V.N. (UNTEA) aan Indonesia werd overgedragen. Op het Plein in Den Haag was een manifestatie georganiseerd. Net als overal elders in de wereld.
In dit album een fotorapportage van deze manifestatie.