Kamervraag 2014Z12451

Het verbod op de Morgenstervlag op Veteranendag

Ingediend 1 juli 2014
Beantwoord 11 augustus 2014 (na 41 dagen)
Indieners Joram van Klaveren (GrBvK), Louis Bontes (GrBvK)
Beantwoord door Jeanine Hennis-Plasschaert (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen defensie internationaal
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2014Z12451.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20132014-2691.html
 • Vraag 1
  Bent u ervan op de hoogte dat het Comité Nederlandse Veteranendag, alsmede de ondersteunende projectorganisatie, bestaan uit meerdere militairen, die werkzaam zijn bij het Ministerie van Defensie? Zo ja, kunt u dan aangeven waarom u geen enkele verantwoordelijkheid neemt voor de besluiten die het Comité heeft genomen bij de organisatie van de Nederlandse Veteranendag?

  Het Comité Nederlandse Veteranendag heeft een onafhankelijke status, overeenkomstig het advies van de Commissie-Van Eekelen in 2003. Het feit dat ook enkele militairen verbonden zijn aan dit comité, doet niets af aan deze onafhankelijkheid.

 • Vraag 2
  Waarom heeft u begrip voor het besluit om de Morgenstervlag te verbieden? Bent u niet van mening dat zowel het respect voor de Nederlandse veteranen die in de jaren '60 vochten voor Nieuw-Guinea als het respect voor de Papoea-gemeenschap in ons land belangrijker zijn dan het formele besluit om enkel regimentsvlaggen toe te staan?

  Ik heb begrip voor het besluit van het Comité Nederlandse Veteranendag om tijdens het defilé alleen officiële regimentsvlaggen toe te staan, omdat het hiermee het formele karakter van het defilé wil versterken. Dit besluit schept ook duidelijkheid voor de toekomst. De vlag is niet verboden. Op het Malieveld staat het veteranen vrij om deze vlag of andere uitingen te dragen.

 • Vraag 3
  Wilt u, gezien de grote commotie die het verbod heeft veroorzaakt onder veteranen en de Papoea-gemeenschap, het Comité verzoeken ook de Morgenstervlag bij het defilé toe te staan?

  Nee, tijdens het defilé worden alleen officiële regimentsvlaggen toegestaan.

 • Vraag 4
  Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden en niet geclusterd?

  Ja.

 

Kamervraag document nummer: kv-tk-2014Z12451
Volledige titel: Het verbod op de Morgenstervlag op Veteranendag
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20132014-2691
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes over het verbod op de Morgenstervlag tijdens Veteranendag