Weblog Harry van Bommel: http://harryvanbommel.sp.nl/weblog/2014/06/24/papuavlag-ook-hier-verboden/

 

Aanstaande zaterdag is het Veteranendag. Onderdeel hiervan is het defilé, dat deze keer door Koning Willem-Alexander en premier Rutte wordt afgenomen. Jaar na jaar was er geen bezwaar dat de vlag van de Papua’s, de Morgenstervlag, tijdens het defilé werd gevoerd. Maar dit jaar is het anders. De organisatie van de Veteranendag heeft besloten het dragen van de Morgenstervlag te verbieden. Erger nog, minister Hennis van Defensie heeft aangegeven achter deze beslissing te staan. Ik ben het hier helemaal niet mee eens, onder andere omdat het respectloos is naar onze eigen geschiedenis en het kwetsend is voor de Papua’s die in Nederland wonen. Het komt ook over als een knieval voor Indonesië. Samen met de ChristenUnie heb ik daarom onderstaande vragen gesteld aan de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken:

1
Bent u bekend met het bericht ‘Verboden vlag overschaduwt Veteranendag’?

2
Is het juist dat de Nederlandse veteranen niet de zogenaamde ‘Morgenster-vlag’ mogen voeren? Zo nee, wat is dan wel de situatie? Zo ja, door wie is dat besluit genomen?

3
Is het juist dat de Morgenster-vlag tijdens het Nationaal Defilé niet gevoerd mag worden vanwege de gevoeligheid in Indonesië? Is er met de Indonesische autoriteiten overleg geweest over deze kwestie? Zo ja, wat is hierbij de inzet van Nederland geweest? Hoe verhoudt deze inzet zich tot het standpunt van de Nederlandse regering ten opzichte van de Indonesische onderdrukking van de Papoea’s?

4
Bent u met ons van mening dat de Morgenster-vlag ook tijdens het Nationaal Defilé gevoerd mag worden? Bent u met ons van mening dat met het voeren van deze vlag ook een duidelijk signaal wordt afgegeven naar Indonesië waar het dragen van deze vlag verboden is?

5
Bent u bereid om zo snel als mogelijk aan de desbetreffende veteranen duidelijk te maken dat zij in alle vrijheid de Morgenster-vlag mogen dragen tijdens het Nationaal-Defilé?

6
Bent u bereid deze vragen nog vóór de Veteranendag van 28 juni te beantwoorden?

 

26 reacties »

1.    Schande.

    Maar nu dit en wel off topic, maar ook schande: http://act.watchdog.net/petitions/4158?n=76544542.8bmFxx

    Reactie door R. van Bergen — dinsdag 24 juni 2014 @ 16:16

2.    Laat ik het nu voor 1 keer eens volmondig eens zijn met van Bommel!

    Reactie door C. Koolstra — dinsdag 24 juni 2014 @ 17:52

3.    Kijk! Wat ik hier de afgelopen jaren, al zeker bij de SP

    vanaf 2004 heb zien veroordelen en verdedigen zijn allerlei!

    Veelal zijn het de óngelijk-hebbers die hun haan géén koning zien kraaien en oorzaak-en-gevolg niet duidelijk of fijntjes weten te nuanceren, becritiseren en te relativeren.

    Waar féiten, klinkklare feiten, de realiteit zijn van ook de Nederlandse geschiedenis, moet men die niet willen wég poétsen, verhullen, of zelfs verdraaien.

    Keer op keer blijkt dat al zouden de leugens nog zo snel (gefabriceerd) zijn,- middels media en klokkenluiders en de modernste communicatiemiddelen en de nog steeds bestaande ‘oudste(n) fysieke geheugencapaciteit’ van de overlevenden en hun overlevering naar nabestaanden -, de weg van de waarheid het laatste woord zal hebben.

    In dié bewuste tijd hiélpen Nederlandse soldaten ook de kleine ronde spiegeltjes te verstrekken (toen een wonder van techniek voor hén) en ruilden die tegen mooie schelpen en de typisch oranje-groen-wit-getinte ’steentjes’te vatten in bijv. armbanden en ringen.

    Een flinke documentaire over het vmg Biak ‘45-’15 zou mét de info van de laatste 20 jaar extra, veel verheldering kunnen schenken, ipv dat het op geschiedsvervalsing zou uitkomen.

    Het zou ook een ander licht op de goede Papua’s kunnen zetten ipv hen massaal nog steeds als ‘koppensnellers’ te betitelen of in oude foto’s, de vrouw een biggetje ziet zogen, om mee te moé(s)ten werken aan gezinsvoedsel.

    Een totaal nieuwe visie – nu – op eens Nederlands Nieuw Guinea van toen…tot…heden, zou nieuw licht werpen op inmiddels vaak verkeerd óvergedragen en opgeslagen materie die ook een vals stigma kunnen vormen.

    Het dúnkt mij nodig uit mijn leven beter te leren kennen door intensiever patronen te herkennen uit de afgelopen 90 politieke geschiedschrijving en vraag me ten diepste af WAT wij onze kinderen en kleinkinderen op school gedoceerd te hebben gekrégen.

    Om verschillende redenen houd ik opnieuw mijn hart vast!

    Madelief

    Reactie door Madelief — woensdag 25 juni 2014 @ 11:30

4.    Een aantal veteranen rijdt motor en dat is in combinatie met een vlag of een hesje sinds kort in ons land verboden. Alle schapen, ook die niets te maken hebben met enige vorm van misdadig gedrag, worden gemakshalve over één kam geschoren. Alsof we in een politiestaat leven.

    Reactie door Harry Scheltema — woensdag 25 juni 2014 @ 18:06

5.    Ik ben vanaf mijn jeugd overtuigd VVD-er. Nu schaam ik mij diep voor het kabinet Rutte. Dat de minister van Defensie (van VVD huize) achter het besluit staat de Morgenster vlag te verbieden tijdens het veteranen defilé, vind ik een grove schande. Dit heeft niets van doen met Liberalisme !!!

    Reactie door walter van hien — donderdag 26 juni 2014 @ 00:28

6.    De Morgenstervlag was toen de betreffende militairen in Nieuw Guinea dienden, een officiële vlag, naast de Nederlandse. Zij dienden, vochten en (sommigen) sneuvelden voor die vlag. En die moeten ze nu verloochenen?

    Zie hier voor meer informatie (met diverse links).

    Reactie door Bert Ernste — donderdag 26 juni 2014 @ 07:56

7.    Tevens de vraag stellen: Of de Nederlandse overheid achter het moorddadig optreden van het Indonesische leger; tegen het volk van West-Papua staat Lijkt er veel op dmv de wapenleveranties en door op hun verzoek in te gaan!

    Reactie door A.van Steensel sr. — donderdag 26 juni 2014 @ 08:38

8.    Staat de Ned. regering ook achter het moorddadig optreden van het Indonesische leger tegen het volk van West-Papua??!!

    Reactie door A.van Steensel sr. — donderdag 26 juni 2014 @ 08:40

9.    Geachte heer van Bommel,

    Als president van West Papua Melanesia ad interum ,betuig ik u mijn dank voor uw intiatief. Tijdens mijn lezing aan uw SP afd. Apeldoorn hewb ik uw achterban ingelicht dat het bericht in de Telegraaf over verbod van de minister van defensi ONWETTIG is .Als oud militair beschouw de oproep van de minister van defensie als ARGUS / OMONG KOSONG. Ik hoop de minister binnenkort te spreken om van haar de motivatie met redenen omkleed te vernemen. West Papua morningstar is door Nederland bij Kon. Besluit aan de Papoeas gegeven.Ook international erkend en gerigistreerd bij de Verenigde Naties . Als president van West Papua Melanesia voer ik nu met mijn Kobe Oser team gesprekken in New York om de kwestie West Papua onder toezicht van de V> te plaatsen op de LIST OF NON SELFGOVERNEMENT TERRITORY.(NIET ZELFBESTURENDE GEBIEDEN). West Papua Melanesia is nu door de VN erkend als een gebied dat DE JURE EN DE FACTO voldoet aan de Internasionale eisen.(inclusief West Papua Morningstar). Waarom wordt het Parlement in haar besluitvorming genegeerd. Of is Nederland een ekonomisch enclave -kolonie van Indonesia geworden ? Zodat de minister naar de pijpen van de MOORDENAARS REGIME IN JAKARTA moet dansen ? Mw de minister heeft in Jakarta haar excuses aangeboden omdat de 2e Kamer de levering van Leopold Tanks aan Indonesia heeft geblokkeerd.Nederland levert weer voor 300 miljoen dollar oorlogschepen aan Indonesia.Gaan wij in Nederland naar een BANANEN REPUBLIEK ? De heren van de SP GEEN ONTWIKKELINGS GELD NAAR INDONESIA , EERST DIENEN WIJ TE ZORGEN VOOR ONZE BEJAARDEN EN MINDER VALIDEN . ZIJ HEBBEN NEDERLAND OPGEBOUWD. STEUN DE SP OM DIT ONHEIL TE KEREN VIA PARLEMNT !Nederland..eens gegeven blijft gegeven..Oschtteren de kleuren van Papuavlag wat wappert Gij FIER IN DEN hAAG . ZET ONRECHT RECT . JE MAINTIEN DRAI.

    Reactie door kobe Oser — donderdag 26 juni 2014 @ 10:34

10.    FREE WEST-PAPUA FREE-MALUKU

    Reactie door Laturiuw — donderdag 26 juni 2014 @ 11:33

11.    Schande en Oneer!!!

    De Morgenster wordt verkwanseld.

    Zoals de Nederlandse regering ook met de Mollukkers heeft gedaan.

    Zoals de Nederlandse regering ook met de Papoea,s heeft gedaan.

    Laten wij de Nederlandse vlag niet meer hijsen, want deze is het niet waard.Het is een vlag van Leugens en Bedrog. Dat staat hoog in hun vaandel.

    Reactie door ivonne lapre — donderdag 26 juni 2014 @ 16:24

12.    5 was je nog wel overtuigt vvder na 9-11,

    wat cda en vvd de laatste jaren voor stonden en nog staan,mee werken aan doorsluizen van verdachten via nederland,die gemarteld werden in hun geliefde polen bv?

    heb jij toen in bv 200?nogwat bij de verkiezingen gestemd op de vvd? wetende dat deze groep mee logen met bush blair en dat gedrbleep rasmussen,dat een vonn baalen riep ze zitten goed in quantanamo,en natuurlijk niet te vergeten polen etz en de rest van das vvd vond dat prachtig,

    waar dus 92% niet bewezen was of onschuldig,of zelfs in 2006 vrij gesproken maar nu nog steeds vast zit,

    tja weet je wat je dan bent,in mijn ogen,medeplichtig aan massa moord in irak etz.

    sorry maar de soort mens wat na 2011 nog steeds stemde op dit soort partijen,terwijl je wist dat ze gelogen en nog liegen,zijn bij mij geen haar beter dan welke oorlogsmisdadigers,immers je geeft aan met de stem op een pvd? groen rechts vvd cda dat je voor landen aanvallen bent voor martelen en voor consentratie kampen,

    alle mensen die in 40-45 zijn gedood zijn voor niets gestorven zolang een vvd etz niet word gepakt,zij hebben ook garages.

    Reactie door ad — donderdag 26 juni 2014 @ 19:37

13    /9/11 niet 2011 natuurlijk

    Reactie door ad — donderdag 26 juni 2014 @ 19:40

14.    Zijn we nu zover dat we voor de tweede keer nieuw Guinea verkopen ?

    laten wij als veteranen allemaal de morgenster vlag kopen en die op 28 juni als protest en medeleven met de Papoea’s uitsteken

    Reactie door j.Bosschers — donderdag 26 juni 2014 @ 19:45

15.    Dit is onverteerbaar voor alle Papoea’s en Nieuw-Guinea Veteranen. Deze stompzinnige beslissing en de zoveelste laffe opstelling van de politiek is voor ons N.G. veteranen onaanvaardbaar en zijn zeer geshockeerd. Wij verzoeken deze krankzinnige beslissing ongedaan te maken vóór het Defilé van start gaat.

    Reactie door Toine Broekhoff — vrijdag 27 juni 2014 @ 11:58

16.    Zie Youtube filmpje en nog honderden anderen , wat zich al 52 jaar afspeeld. Heel de wereld blijft zwijgen met Nederland voorop!

https://www.youtube.com/watch?v=JrH9RQWo3p8#t=118

    Daarom kan de Morgenstervlag niet genoeg getoond worden. Het is een symbool voor vrijheid voor de Papoea’s, ‘Die op grote schaal uitgemoord worden door het wrede regieme van Indonesië.

    Indonesia Military Torture & Kill Indigenous People From West Papua

    Indonesia military Kill west Papua people

    Reactie door Toine Broekhoff — vrijdag 27 juni 2014 @ 13:26

17.    Er is op de veteranendag daadwerkelijk iemand gearresteerd omdat die de Morgenster vlag droeg. Kan dat zo maar? Hebben wij in Nederland ook een band als Pussy Riot npdig om een repressieve overheid aan de kaak te stellen?

    Reactie door Arie Drentje — zondag 29 juni 2014 @ 00:24

18.    @15 Broekhof, @17 Drentje

    Steeds vaker heb ik het idee dat we in een bananen koninkrijk verzeild zijn geraakt.

    Met de neo-liberalen is het monddood maken van mensen stevig in gezet. Valt me overigens tegen dat die veteranen die zich hierover boos maken, en ik heb begrepen dat dat velen zijn, dit verbod op vrije meningsuiting gewoon niet hebben genegeerd. Wel weigert iemand na de oorlog een gedenkt medaille, terecht overigens, omdat hij er toen 6 gulden voor moest betalen, daar deed men volgens mij wat besmuikt over maar 6 gulden was toen een klein kapitaal voor en gewone arbeider, maar nu protesteert hij niet tegen verboden uitingen van een mening die juist alles te maken heeft voor dat waar men beweert deze veteranen voor zouden hebben gevochten en hun leven voor zouden hebben gewaagd. Bij mi dringt zich het verbod van de apartheid zionistische staat Israël op bij het verbieden van de Palestijnse vlag. Onder VVD’er s en PvdA ‘ers zakt dit land en dit volk steeds dieper in een door alleen kapitaal krachtige mensen bestuurd land. Waar de bezitter de dienst uit maakt wat wel of niet geoorloofd zal zijn en wat zijn goedkeuring kan weg dragen De VVD ‘volgt daarin de bezitters, de democratie is een camouflerende bijwagen.

    Roelf

    Reactie door R. van Bergen — maandag 30 juni 2014 @ 10:01

19.    Goed geschreven Roelf. Zie hier onder.

    Geen vertrouwen in Schippers

    Minister Edith Schippers was eerder een van de bekendste lobbyisten van de tabakshandel. Een kritische Tv-programma schonk daar uitgebreid aandacht aan. Nu komt zij als minister op voor de belangen van de zorgverzekeraars. Laten we niet uit het oog verliezen dat zij, net als de andere ex-politici van de VVD, uit is op een goedbetaald commissariaat of een soortgelijke functie. Daarom alleen al was het niet netjes van haar om SP- Kamerlid Renske Leijten op een dergelijke manier van repliek te dienen zoals ze deed, toen Leijten zei te twijfelen aan de keuzevrijheid die rest voor mensen met een laag inkomen. Volgens minister Schippers ontstaan hier geen Amerikaanse toestanden, want daar zou zij persoonlijk op toezien. Het is te gek voor woorden, maar zij krijgt opnieuw het vertrouwen van de rechtse ‘oppositiepartijen’. Ik vraag mij af wanneer het volk nu eindelijk in opstand komt. Wij worden immers keer op keer genaaid door deze rechts, neoliberale politici en hun christelijke volgers.

    Harry Scheltema

    Reactie door Harry Scheltema — dinsdag 1 juli 2014 @ 20:27

20.    Laten we voortaan de Nederlandse vlag op zijn kop hijsen. Een internationale symbool voor de overgave of verzoek om hulp.

    Reactie door Marcellus — vrijdag 4 juli 2014 @ 13:20

21.    VLAG VAN SLEESWIJK-HOLSTEIN.

    Wist je dát, Marcellus, vrijdag 4 juli 13.20?

    Vast niet, want wij gaan hier niet TERUG naar een aantal

    eeuwen geleden…….toch?

    Verzoek óm húlp kunnen we altijd nog vragen aan Angela!

    Af en toe ‘kijk’ en léés ik wat in de rondte!

    Een aanrader?

    Reactie door Madelief — zaterdag 5 juli 2014 @ 17:45

22.    Aanvulling @3,?

    Wat ik vergat? “”Te feliciteren, met de dag van gister,  24 juni 2014″”"!!

    Alsnog van harte proficiat, met een grote pluim voor de  inzet van het afgelopen SP-boekjaar!

    De al getoonde inzet van 2014 toonde veel trouw en MOED!

    Reuze hartelijk dank, mede namens vele ‘watchers’ in den lande.

    Hartelijke groet,

    Madelief

    Reactie door Madelief — zondag 6 juli 2014 @ 13:25

23.    Dat de politiek zich bezig houd met dit soort dingen.

    Er is ook nog een gang naar de rechter die toets aan de grondwet.

    Makkelijk baantje hebben jullie. Beetje rondreizen,koffie leuten,gedachte uitwisselen en voor een ander bepalen wat wel of niet mag.

    Mij lijkt het wel heel vermoeiend.Dat reizen.

    Reactie door sander Tamsolak — maandag 14 juli 2014 @ 09:02

24.    @23 Sander toch…..jij kijkt naar de buitenkant van wat partijen te zien laten/willen/kunnen/mogen geven.

    Je mag er op rekenen, dat achter ‘het moeten schérmen’ er oneindig veel meer gewikt en gewogen moet worden om flink wat zaken te doen verbeteren, danwel op te lossen.

    Als ‘kiezers’ het niet eens zijn met HOE de partij de werkzaamheden verdelen of uitwerken, dan is er voor in  ieder geval, leden, regelmatig contact mogelijk om er hun mening weer te geven.

    “Makkelijk baantje hebben jullie…”! Schaam je kaken maar bloedrood, Sander wat een dergelijke uiterst kort door de bocht ( of wat JIJ maar drinkt? :) ) geredeneerd.

    Ja…’” dat reizen….” lijkt mij ook zeer vermoeiend en ook niét zonder te lopen risico’s.

    Voor de achterban van politici en hun privé, verantwoordelijkheden zal het regelmatig opofferen zijn en zo goed mogelijk prioriteiten stellen…niét gemakkelijk!

    Richt je jouw eigen FACEBOOK wat ’socialer’ in en als jij zelf een Turk mocht zijn, wat maakt jou vandaag zo narrig? Ben jij, of je ouders, hier geboren of zelf gekozen voor “Nederland”. Sneu voor jouw achterban, maar je kunt altijd nog ‘terug’ hoor…, als je eenmaal 18 bent geworden…..toch?

    Fijne avond!

    Madelief

    Reactie door Madelief — maandag 14 juli 2014 @ 19:06

25.    als veteraan staat het schaamrood aan mijn kaken .de morgenster mag niet meer ,van wie mag dat niet .wie maakt uit of wij de morgenster dragen (en met trots)Wel gaan ze niet in tegen de moslims ,die met grote getalen optraden ,tegen de joden .dat kan dan wel en de morgenster niet het is .wat gewoon hollands is als ze het er niet mee eens zijn dan moeten ze maar snel weer ophoepelen. wat heb je daar aan de meesten zijn alleen maar hier voor het geld ,waar wij voor gewerkt hebben.ik vind het schandalig, en nog praatjes ook laat ze maar nooit eurpesche unie komen. gaan we nog meer de boot in…………stop….

    Reactie door piet jacobs. — maandag 4 augustus 2014 @ 22:05

26.    en laat ons niet vergeten ,wat ze de bevolking van nieuw Guinea aan hebben gedaan. .en nog steeds

    Reactie door piet jacobs. — maandag 4 augustus 2014 @ 22:14