De u allen welbekende voormalig minister van Defensie Hans Hillen bij een eerdere poging van de project-organisatie om de Morgenstervlag in het defilé te verbieden:

“Veteranen vallen niet onder de krijgstucht. Niemand kan veteranen iets verbieden of voorschrijven. En als je ze iets verbiedt en ze doen het toch, wat kun je dan? Tien dagen verzwaard arrest? Veteranendag is er voor de veteranen, niet voor de projectorganisatie, niet voor de gasten op de tribunes. De projectorganisatie faciliteert slechts, maakt mogelijk, de inhoud van de dag wordt door de politiek bepaald. Politici maken uit welke gezonde jongens en meisjes waar in de wereld in de gelegenheid worden gesteld Nederland, democratische belangen en vrijheid te dienen en te verdedigen met het risico lichamelijk of geestelijk beschadigd te raken. Zij mogen de gevolgen van hun uitzending op Veteranendag tonen; de eventueel opgelopen verwondingen, gedragen uniformen, medailles, vlaggen, voorwerpen, etc.. Zo voeren de Nieuw-Guineaveteranen de Morgenstervlag in het defilé als blijk van trouw aan de Papoea’s van toen en presenteren zich derhalve met de drieëenheid, gevormd door de Nederlandse -, de Verenigings - én de Morgenstervlag. Niemand hoeft te vrezen dat deze oude mannen van plan zijn een guerilla-oorlog in de Grote Oost te beginnen of politieke oogmerken hebben.”

Minister Hillen heeft een en ander ook meegedeeld aan de Indonesische ambassadeur. Zij vroeg hoe zij dit in Jakarta moest uitleggen. Hans Hillen: “Dat nu is precies uw taak.”

Enerzijds dient iedereen de vrijheid van meningsuiting volledig te respecteren en daarmee de vrijheid van presentatie in het defilé, anderzijds laten we ons door Jakarta niet voorschrijven hoe we defileren.

Daarom onze oproep aan u allen: we defileren op Veteranendag met Morgenstervlag en anders niet.