sorido-046

 

VNNGM is geen regiment, maar het gaat om een vereniging van militairen die in Nieuw-Guinea gediend hebben. Die vereniging presenteert zichzelf tijdens het defilé zoals zij dat nuttig en eervol vindt. Het kan niet zijn dat een buitenstaander bepaalt dat ze een korte broek of witte sokken moeten dragen tijdens het defilé. Dus als de vereniging zich presenteert met 3 vlaggen, dan hoort dat bij de vereniging.
Kijk naar de presentatie tijdens de Herdenking op 1 oktober: in de standaard staan 3 vlaggen, die kennelijk onlosmakelijk bij de vereniging horen:
http://nngfotoalbum.west-papua.nl/displayimage.php?album=206&pid=25039#top_display_media
http://nngfotoalbum.west-papua.nl/displayimage.php?album=206&pid=25042#top_display_media

 

Je kunt je toch ook niet voorstellen dat op een defilé op Koningsdag er tegen de plaatselijke fanfare wordt gezegd: Je moet wel een hoge hoed dragen en de klarinet mag niet meedoen.
Dat is toch te bizar voor woorden!!!


Ik ben natuurlijk geen lid van de VNNGM maar de plotselinge koerswijziging onder druk van Hennis, die so wie so er een potje van maakt, door aan Indonesië haar excuses aan te bieden voor een BESLUIT VAN DE NEDERLANDSE VOLKSVERTEGENWOORDIGING om geen tanks aan Indonesië te leveren, is bizar.

Al jarenlang worden door de VNNGM veteranen de Nederlandse én de West-Papua vlag én het verenigingsvaandel meegedragen.
De Nederlandse vlag wordt toch ook niet verboden?  De Morgenster is bij koninklijk besluit toegekend en gehesen naast de Nederlandse vlag vanaf 1 december 1961. Dus vóórdat de NNG militairen vertrokken uit NNG!
Nieuw-Guinea was onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden en had geen eigen defensie, die viel onder de defensie van het Koninkrijk, net als nu de Nederlandse Antillen.
Begin 1960 werd het nodig geacht dat Nieuw-Guinea ook een eigen defensie ging opbouwen en is het PVK opgericht, waaronder naast de Papua's uit Nederland afkomstige militairen hebben gediend. En bij het PVK zijn ook altijd beide vlaggen naast elkaar gehesen.
De militairen hebben dus onder 2 vlaggen gediend, beide van het Koninkrijk der Nederlanden!


Dat kun je niet vergelijken met de vredesmissies. Die veteranen hebben niet onder de Afghaanse of Libanese of Koreaanse vlag gediend, maar onder de vlag van de Verenigde Naties en die vlag werd ook gewoon meegevoerd.
Ik kan me trouwens niet voorstellen dat dat een discussie punt zou zijn, want ik kan me niet voorstellen dat veteranen van de Afghaanse vredesmissie de Afghaanse vlag in het defilé willen meevoeren.
Indië militairen hebben alleen onder de Nederlandse vlag gediend, want de politionele acties waren bedoeld om de orde in Nederlands-Indië te herstellen, dus ze vochten niet onder de Indonesische vlag.
't Is niet aan de orde maar stel dat Venezuala de Nederlandse Antillen zou binnenvallen. In dat geval zouden ze ook gevochten hebben voor 2 vlaggen van het Koninkrijk der Nederlanden.