Ten aanzien van de arrestatie van Iskandar Bwefar zijn kamervragen gesteld door Liesbeth van Tongeren (GroenLinks)  aan Opstelten en Hennis

 

Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Ministers van Veiligheid en Justitie en van Defensie over een aanhouding bij de Nederlandse Veteranendag (ingezonden 3 juli 2014).
 
Vraag 1
 
Klopt het bericht dat tijdens het defilé van de Nederlandse Veteranendag een toeschouwer met de zogenoemde Morgenstervlag is gearresteerd?1 Zo ja, wat is er voorgevallen en waarom is deze toeschouwer gearresteerd?
 
Vraag 2
 
Heeft het dragen van deze vlag een rol gespeeld bij deze arrestatie? Klopt het dat het Comité Nederlandse Veteranendag besloten heeft dat de Morgenster-vlag niet meer getoond mag worden? Zo ja, waarom is besloten een officieel bij Koninklijk Besluit vastgestelde vlag in de ban te doen en is dit een eigenstandige beslissing geweest van het Comité?
 
Vraag 3
 
Voldoet deze arrestatie aan de vereisten van proportionaliteit en subsidiariteit? Deelt u de mening dat hierbij de vrijheid van meningsuiting in het geding is en een terughoudender aanpak in de rede ligt? Zo nee, waarom niet?
 
Vraag 4
 
Deelt u voorts de mening dat het op een bestendige gedragslijn begint te lijken eerst te arresteren en achteraf excuses aan te bieden? Is deze arrestatie exemplarisch voor de wijze waarop wordt omgesprongen met demonstranten tijdens nationale evenementen? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid bij de voorbereiding van dergelijke nationale evenementen vooraf af te wegen hoe zal worden ingegrepen bij demonstraties? 1)Zwollenaar aangehouden bij veteranendag», De Stentor 28 juni 2014 Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van Klaveren (Groep Bontes/VanKlaveren), ingezonden 1 juli 2014 (vraagnummer 2014Z12451).
 
 
 
1)      , De Stentor 28 juni 2014