Niet de minister van Defensie of Indonesië, maar het Comité Nederlandse Veteranendag en het Veteranen Platform hebben vorig jaar al besloten dat de Morgenster-vlag niet thuishoort in het defilé van de Nederlandse Veteranendag. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) had hierover vragen gesteld nadat onder Nieuw-Guineaveteranen beroering was ontstaan over het verbod op de Papoea-vlag.

24 juni 2014

Bron: LJP

Zij stellen dat de beslissing is genomen op dringende verzoeken vanuit de Indonesische ambassade, dan wel op aandringen van minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. In Indonesië is de Morgenster verboden omdat hij symbool zou staan voor de strijd tegen de Indonesische overheersing in het gebied.

Het verbod tijdens het defilé is een van de regels die het Comité Nederlandse Veteranendag vorig jaar in overleg met het Veteranen Platform (VP) heeft vastgesteld. Het VP, dat 46 veteranenverenigingen vertegenwoordigt, stemde er toen mee in dat bijvoorbeeld vaandels van regimenten wel zijn toegestaan, maar vlaggen als de Morgenster niet. De afspraken van vorig jaar kwamen gisteren aan de orde tijdens de behandeling van de Veteranennota. Tijdens die behandeling stelde minister van Defensie dat op het Malieveld wel alles is toegestaan.