Nadat bekend werd dat de Morgenster vlag van West-Papua, een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden, niet meegevoerd mocht worden in het defilé, terwijl dat al jarenlang gebeurde door de Nieuw-Guinea veteranen, is er een oproep gedaan aan veteranen, Papua's, ex-inwoners van Nederlands Nieuw-Guinea/West-Papua om massaal met Morgenster naar Den Haag te komen.

Daar is massaal op gereageerd. Plotseling wilde iedereen die geen vlag (meer) had er alsnog een bestellen.

Het resultaat van het verbieden van de Morgenster door de Organisatie van de Veteranendag in het defilé was dat er rond en op het Malieveld en op vele plaatsen in de binnenstad van Den Haag Morgenstervlaggen waren te zien.

Voor een collage aan foto's zie de volgende website, een verslag van de honderden Morgenstervlaggen die op het Malieveld en langs het defilé wapperden. Dit was alleen mogelijk omdat zoveel mensen hadden gereageerd op de oproep om naar Veteranendag te komen. Het heeft veteranen, Papua's en actievoerders dicht bij elkaar gebracht:

https://plus.google.com/photos/117802519552139950166/albums/6031972918563821457

Free West Papua Organisation NL zorgde er zelfs voor dat een Morgenstervlag aan ballonnen de lucht in ging.

 

De Organisatie pareerde de oproep als "schandalig om van deze waardige dag een politieke demonstratie te maken."

Dat is het omkeren van de feiten. De organisatie maakte er juist een politiek item van.

Een reactie die ik kreeg: "De Nederlandse Veteranendag is een nationaal evenement waar heel Nederland haar meer dan 100.000 veteranen bedankt die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden en is geen politieke demonstratie. De Nederlandse veteranen krijgen eer, respect en waardering van de samenleving en dat moet zo blijven. Vind uw oproep om de Morgenstervlag door alle veteranen te laten wapperen op het Malieveld en langs de route dan ook zeer onjuist en ongepast."

Ik heb daarop als volgt gereageerd: "Blijkens alle reacties vandaag denken vele NNG veteranen daar anders over.
De Nederlandse vlag èn de Morgenster zijn de vlaggen waarvoor ze op missie waren.  Deze vlaggen worden beide tijdens alle defilés al jaren meegevoerd en tekent de trots van de veteranen op hun missie.
Dus als er iemand verantwoordelijk is voor het plotseling omzetten van een gewoonte en een recht in een politieke demonstratie dan moet je zijn bij de huidige regering.
Het is een schoffering van de NNGveteranen door ze nu te verbieden deze vlag mee te voeren tijdens het defilé, simpelweg vanwege kritiek door Indonesië.
Maar ja een rechte rug heeft de Nederlandse regering nooit gehad. Toen niet, daarna niet en nu ook niet.
Ik ben trots op onze veteranen, maar erg trots op Nederland ben ik bepaald niet."

Ik kreeg vervolgens de volgende reactie van een "gerenommeerd persoon": De veteranendag is geen podium voor politieke spelletjes. Het heeft ook niets van doen met belangenbehartiging.

Wil men aandacht, dan moet men in de Tweede Kamer zijn niet op plaatsen waar eindelijk na zoveel jaren waardering en respect door de Nederlandse samenleving wordt getoond.

Of het terecht is dat NNG bij Indonesië  behoort is politiek en is niet aan de militair. Hi moet worden afgerekend op het uitvoeren van een opdracht door de politiek en dat is democratie. Niet is democratie om een vlag te dragen met politieke argumenten op de Ned. Veteranendag. Ik mag toch hopen dat de Vz van NNG een beetje verstand heeft, maar soms zijn emoties groter dan ratio, maar daar kom je helaas niet erg ver mee.

Goede en ongestoorde veteranendag”. Stop met deze domme ophitsing.

Deze gerenommeerde persoon begrijpt er dus geen bal van. Het hele gedoe met de Morgenster was totaal belachelijk: het was helemaal nooit een politiek issue. De veteranen droegen hem al jaren mee in het defilé omdat ze voor de Papua vlag en voor de Nederlandse vlag, beide onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden!!!!,  daar waren en niet om te demonstreren voor een vrij West-Papua. Dat deden de Papua's en de actievoerder wel, maar die hadden geen toegang tot het Malieveld en het defilé en moesten buiten de poort blijven. Er is juist een politiek issue van gemaakt door de NNGveteranen te verbieden om die vlag als onderdeel van hun presentatie, naast de Nederlandse vlag en hun vaandel!!! mee te mogen dragen. Er is ze toch ook niet verboden om de Nederlandse vlag mee te nemen?!!! NNG veteranen zijn er trots op dat ze de Morgenster vlag èn de Nederlandse vlag kunnen meevoeren. Want precies daarvoor hebben ze gediend in Nederlands Nieuw-Guinea/West-Papua, onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden.

Enkele van de vele reacties van NNG-veteranen: "Ik boycot de Veteranendag en hoop meerdere. Schande ten koste van de daar gesneuvelde militairen"

"Schande !!!!!!!!!!!!!! Nou,Voorstel !!!!!!!!!!!!!!!!!! bestel dan maar bv 1 miljoen sjawltjes van max 1 meter lengte in de morgensterkleuren. uitreiken aan allevets die meelopen ,onder hun jasje dragen ,en pas voor de tribune ontvouwen."

"LANG LEVE DE MORGENSTER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Nederland begin te dementeren.. weten niet meer wat die Vlag voor Ons Heeft betekend..!!! Ik ben er met de morgenster op mijn borst..!!"

"Kan ik nog trots zijn Nederlander te zijn tegenwoordig ? De Papoeas voor de zoveelste maal in het gezicht gespuugd en verraden !"

"Tijdens het defilé als vaandeldrager van de Federatie van Indie Militairen zag ik tot mijn groot genoegen dat er overal langs de route de Nieuw Guinea/Papoea vlag de "Morgenster "te zien was. Bij het passeren van deze vlaggen heb ik als blijk van respect de duim omhoog gestoken als vaandeldrager in het defilé. Hiermee heb ik willen aangeven dat de Nieuw Guinea/Papoea vlag de 'Morgenster" wel degelijk in het defilé aanwezig behoorde te zijn en door met opgestoken duim in het defilé steun te betuigen aan dat in de steek gelaten en aan onderdrukking bloot gestelde volk. Ik oud marinier Nw.Guineaganger 1960 - 1962 schaam mij over deze opstelling van onze defensie machthebbers. Wij worden steeds aangemoedigd om transparant te zijn maar dan mijn vraag "waar blijven ze zelf. Kom voor je mening uit en kom de beloften na."

 

 

Arrestatie voor het tonen van de Morgenster vlag bij de eretribune.

Tijdens veteranendag 2014 in Den Haag is Iskandar Bwefar gearresteerd voor het dragen van de Papoea vlag. Deze vlag was dit jaar voor het eerst niet toegestaan in het defile door de Nederlands Nieuw Guinea veteranen. Volgens communicatie vooraf was dit echter wel toegestaan voor bezoekers en omstanders. Toch is Iskander gearresteerd en vertelt hierover in een kort interview.

Alleen had de organisatie kennelijk wel met de politie afgesproken dat de Morgenster niet tegenover de eretribune getoond mocht worden.

Miko Serko Mamoribo Carels  1 juli 2014 12:02:

De politie heeft actief de vlaggendragers geweerd rondom de eretribune, alhoewel 1 persoon op die tribune een kleine MorgenSter vlag heeft meegenomen alsnog. Verder zijn vele mensen bij voorbaat staande gehouden om te vragen wat de bedoeling was, ook op momenten dat de vlag niet aanwezig was, zonder geldige reden.

Ook op het Malieveld was er enige tijd sprake die dag dat de Morgenster niet gedragen mocht worden op het Malieveld, zelfs de Nederlands Nieuw Guinea veteranen is gesommeerd de vlag te verwijderen voor hun stand. Nadat zij dit geweigerd hebben, tweede kamerlid Grace Tanamal erbij betrokken raakte en met vele Vlaggendragers op het Malieveld (die zich geheel waardig en respectvol gedroegen) is er afgezien van dat verbod.

Of dat wettelijk gezien goed geregeld was is nog voor mij nog maar de vraag. Was er wel een gemeentelijke verordening van kracht???? Nee dus, want Van Aertsen heeft later verklaard dat er geen opdracht was gegeven om op te treden tegen het tonen van de Morgenster, ook niet in de straat van de eretribune.

Het recht om als burger met een vlag te lopen kan niemand ontzegd worden. Relletjes en ongeregeldheden mogen door de politie aangepakt worden. Maar daar was geen sprake van.

En het feit dat iemand tegenover de eretribune wappert met een vlag, lijkt me geen grond voor een arrestatie of een optreden met grof geweld, net zo min als het wapperen met je zakdoek zou ik zeggen.

Kortom de politie is voor de zoveelste maal weer over de schreef gegaan en heeft ons grondrecht op vrijheid van meningsuiting gewoon volkomen met voeten getreden.

Het lijkt hier bij tijd en wijlen wel op de Indonesische "democratie": theoretisch mag je alles doen en zeggen, maar je wordt wel in elkaar getramd als het niet strookt met wat de machthebbers goeddunkt.

 

Ik vraag me werkelijk af of politiemensen tegenwoordig nog wel wetskennis onderwezen wordt. Of zijn het een stel verkeersregelaars, die als robots reageren en nooit hebben geleerd hoe ze goed en kwaad moeten onderscheiden als ze plotseling ingezet worden bij acties waar dat vereist wordt.

Als je die fanatieke blikken ziet bij de arrestatie van Iskandar Bwefar, zelfs van die politievrouw, dan zou je denken dat ze een bloedhonden opleiding hebben gehad: EERST DOODBIJTEN, VOORAL NIET NADENKEN.

Toen ze na gingen denken zaten ze natuurlijk met een probleem: we zijn over de schreef gegaan. Dus snel de draai er aan gegeven dat Iskandar bezig was om over het hek te klimmen.
Dat de politie het niet zo nauw neemt met de waarheid als het er om gaat hun eigen hachie te redden, dat is inmiddels wel algemeen bekend.

 

En laten we het dan ook nog eens hebben over die mooie machtshebbers hier, met name Meneer Rutte en Mevrouw Hennis.
Door alle publiciteit en vragen van de pers was aan hen duidelijk wat er verwacht kon worden. In plaats van te overleggen met de politie en opdracht te geven terughoudendheid te betrachten, hebben ze  hun mond gehouden. Dat noem ik nog eens democratisch gekozen machthebbers: wij willen die Morgenster niet zien, daar worden we ongelukkig van, dus de grondwet doen we voor vandaag even in de ijskast en dat laten we door de organisatie van Veteranendag even regelen.

Rutte en Hennis wat mij betreft zijn jullie uit. Weg ermee, geen volgend kabinet met deze 2. Ga maar lekker in Indonesië democratie bedrijven. Past goed bij jullie beleidsstijl.

 

 

webmaster tanahku.west-papua.nl