Aan VVD parlementariërs:
Via webmaster Chris van der Klauw ontving ik een e-mail met de mededeling dat de Nieuw Guinea veteranen op 28.6.  de Morgenster vlag niet meer mogen vertonen!
Wellicht is het U echter ontgaan dat West Papua de voormalige kolonie Nederlands Nieuw Guinea is geweest en dat er na de overdracht aan Indonesië in 1962 de meest dramatische ontwikkelingen hebben plaatsgevonden, zelfs genocide, stille genocide wel te verstaan, want buitenlandse journalisten worden nog steeds niet toegelaten.
Uw partij vertegenwoordigt in de naam Vrijheid en Democratie, maar in de praktijk m.b.t. West Papua is daar niets van terug te vinden.
Wat moeten de goedwillende veteranen, die indertijd opkwamen voor de Papoea’s nu eigenlijk met de veteranen dag wanneer men op deze dag geen uiting mag geven aan de afkeer hoe de hele wereld, inclusief Nederland, deze hele materie maar in de doofpot stopte en dat de meest afgrijselijke gebeurtenissen niet eens worden onderzocht.
Lees dan a.u.b.  de website:   www. westpapuahetvergetenvolk.nl   en misschien wordt het U duidelijk dat een compleet inheems volk werd verraden en dat Nederland als voormalig koloniaal machthebber zelfs ook nooit excuses heeft aangeboden aan het Papoea volk.
De website is een persoonlijke, maar het geeft aan hoe een Nieuw Guinea veteraan zich voelt, wanneer de verschillende fracties na een e-mail melding over dit item niet meer weten te melden dan: “het heeft onze aandacht”
Nu weet ik dat voor de VVD de economische belangen als top prioriteit gelden, maar na 50 jaar onderdrukking, moorden, martelen, mag men wel iets meer verwachten van een partij met vrijheid en democratie in het vaandel.
Nieuw Guinea veteranen mogen nu de symbolische vlag voor vrijheid niet meer meedragen!  
Een grote schande!
met vriendelijke groeten
Gerard Thijssen