Papoea's vragen dialoog met Jakarta
Ondanks de vele rijkdommen die West-Papoea, ooit het 'laatste stukje paradijs' genoemd, herbergt, blijft de bevolking arm. Onderdrukking door de regering in Jakarta is volgens Amnesty International en Peace Brigades International aan de orde van de dag. Pastoor Johanes Djonga is in Nederland om deze misstanden aan de kaak te stellen. "Er is geen goed bestuur of goede leiding die mensenrechtenschendingen in West-Papoea tegengaat."

 

"De Papoea's worden door Jakarta neergezet als vijanden. Velen van hen worden vermoord, steeds meer natuur wordt ons afgenomen. Grote bedrijven als BP halen miljoenen hectaren bos weg, terwijl het grootste deel van de bevolking daarvan leeft. Bovendien heeft het bos een spirituele functie voor de Papoea's. Deze praktijken komen neer op systematische uitroeiing van de Papoea-bevolking," stelt Djonga. "Wat wij als Papoea's willen, is een oprechte dialoog met de Indonesische regering in Jakarta," vertelt pater Johanes Djonga. "In die dialoog moeten misstanden van vroeger en nu aan de kaak gesteld worden, en moet een manier gevonden worden om de mensenrechtenschendingen te stoppen."

Geschiedenis
Tot en met 1961 viel Papoea onder Nederlands bewind. Na een korte periode onder VN-verantwoordelijkheid, werd na een controversieel referendum besloten dat de provincie onder Indonesië zou vallen. West-Papoea is ontstaan uit het westelijke deel van de provincie Papoea in februari 2003, toen onder de naam West-Irian Jaya. Sinds de jaren '60 is er een sterke vraag naar onafhankelijkheid vanuit Papoea. Eén van de onafhankelijkheidsbewegingen is de OPM, Organisasi Papua Merdeka.  

Grondstoffen
De oorspronkelijke inwoners van West-Papoea zijn al sinds lange tijd in conflict met de Indonesische regering. "Er zijn heel veel gronden voor conflict", aldus Djonga. "Maar een van de belangrijkste oorzaken is toch de aanwezigheid van grondstoffen in Papoea. Er zijn veel delfstoffen, hout, gas, goud. Het probleem tussen Papoea en Jakarta is daardoor een politiek probleem." West-Papoea, voorheen onderdeel van Papoea, wilde zich namelijk afsplitsen van Indonesië en een zelfstandige staat worden. De regering in Jakarta had echter weinig zin om dit stukje rijkdom af te staan, en trad hard op tegen de separatistische bewegingen en iedereen die verdacht werd daarbij betrokken te zijn.

Mensen zijn mondiger geworden na het aftreden van Soeharto in 1998. Maar nog steeds worden alle protesten de kop ingedrukt. Elke activiteit wordt geassocieerd met separatisme, en dat wordt niet getolereerd," legt Djonga uit. Dat terwijl separatisme helemaal niet meer het belangrijkste onderwerp is in de dialoog waar de priester voor pleit: "De dialoog zet niet in op separatisme.

ASCII
Johanes Djonga

Het gaat om het stoppen van de mensenrechtenschendingen door het leger en de speciale eenheden."

Doodsbedreigingen
Djonga zelf is meerdere malen met de dood bedreigd door een militaire commandant en zijn soldaten. Zij beschuldigden de priester van het doen van onjuiste uitspraken over het district waar hij woont en werkt, het Waris-district, en noemden hem een provokator die de Indonesische staat bedrogen had. "Gewoonlijk betekenen dat soort bedreigingen einde verhaal," aldus de priester. "Alleen dankzij de bescherming van PBI kan ik mijn werk nu nog doen." Internationale aandacht en een internationale gemeenschap die luistert naar de wensen van de Papoea's zijn nodig om de situatie aan te pakken. "De Papoea's hebben jarenlang in harmonie met elkaar en de natuur geleefd. Zij zijn niet de oorzaak van deze problemen."

Foto boven: De vlag voor een vrij West-Papoea, CC

Foto Johanes Djonga: OneWorld