Contact met Den Haag PDF Afdrukken E-mailadres
maandag 25 december 2017 15:00

Uit: Zelfbeschikking nr.2 december 2017, 36e jaargang

_

bron: leidsch Dagblad


Het is nodig dat Nederlandse parlementariers er ook bij het nieuw-gevormde kabinet op aandringen om de ontwikkelingen in West-Papua op de voet te blijven volgen. In april van dit jaar bezocht de Nederlandse ambassadeur in Indonesia Rob Swartbol Papua, onder meer om de samenwerking tussen beide landen te bespreken over het opleiden van politiepersoneel. In mei vervolgens ging de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Kees van Saar naar Papua.
Vergeleken met de relatie tussen Den Haag en Jakarta in voorgaande jaren is dit vooruitgang . Jammer is alleen dat van de resultaten van beide bezoeken nog weinig naarbuiten is gekomen.

Wat onze stichting ZMP betreft, wij hebben de fracties in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in Papua gedurende het hele jaar benaderd en gewezen op voortdurende schendingen van mensenrechten. Positief was dat Joel Voordewind vande ChristenUnie zijn handtekening zette op een lijst van internationale parlernentarlers die opkomen voor de rechten van de Papoea's. In samenwerking metde Stichting West-Papua van o.m. Dolf Tompoh werd aan de hand van een zwartboek van Human Rights Watch gesproken met afgevaardigde Raymond de Roon van de PVV. Voorts werd aan de vooravond van het bezoek van premier Rutte en minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ploumen aan Jakarta een brief aan het kabinet verstuurd om ook aandacht aan Papua te besteden.

Inmiddels bleef het voorgaande kabinet bij monde van minister van buitenlandse zaken Koenders benadrukken dat stille diplomatie ten behoeve van Papua de meest geschikte methode is. Of deze methode de afgelopen vijftig jaar veel heeft opgeleverd is echter de vraag . Druk op kabinet en kamer blijft noodzakeIijk. Volgend voorjaar zal ZMP aanwezig zijn bij de geplande overhandiging door de Free West Papua Campaign van 40.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer met het verzoek de Papua-kwestie nadrukkelijker op de agenda te zetten . Zo is de studie van wijlen P.J. Drooglever: 'Een daad van Vrije Keuze' nog nooit in het parlement behandeld.(SD/AK)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zelfbeschikking is een uilgave van de Stichting Zelfbeschikking Molukkers enPapoea's (ZMP). voorheen Door DeEeuwen Trouw (DDET).
Stichting ZM te Groningen.

Adres: Postbus 6100, 9702 HC Groningen Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Redactie:
Tijmen van 't Foort

Redactionele medewerkers:
Aad Kamsteeg
Siebe Dijkstra
Chris Padwa
George Flapper