‘Indonesië bezig met genocide Papoea’s’ PDF Afdrukken E-mailadres
vrijdag 11 maart 2016 07:58

Nederlands Dagblad door Gerhard Wilts- 11 maart 2016

_

‘Indonesië bezig met genocide Papoea’s’

Kerkleiders in West-Papua machteloos tegen overheid

_

Brisbane-Den Haag
Indonesië pleegt een ‘slow motion genocide’ tegen Papoea’s. Dat blijkt onder meer uit de islamisering van het eens christelijke West-Papua.

Dat zeggen twee Australische onderzoekers. Alsof ze terugkeerde op het Oost-Timor van twintig jaar geleden – zo omschrijft Susan Connelly haar bezoek vorige maand aan West-Papua. ‘We zagen dezelfde benauwende alomtegenwoordigheid van veiligheidsdiensten, dezelfde argwaan, verbijstering, frustratie en verdriet, dezelfde angst onder de bevolking’, vertelt ze aan The Catholic Leader.


Het rooms-katholieke magazine publiceerde delen van het onderzoeksrapport van Susan Connelly en directeur Peter Arndt van de Catholic Justice and Peace Commission in Brisbane. Het onrustbarende rapport, nog niet openbaar gemaakt, is een ernstige aanklacht tegen de Indonesische autoriteiten. De regering in Jakarta is nog niet om een reactie gevraagd.

intimidatie en marteling
Indonesië wordt door de onderzoekers beticht van intimidatie, marteling, ontvoering en moord tegen de Papoea-bevolking in West-Papua. Er is een ‘beweging van Indonesische moslims gaande om de plaats in te nemen van Papoea’s’. Dat komt neer, zo staat in het rapport, op ‘een slow motion genocide, gericht op het vervangen van de christelijke godsdienst door de islam’.
De etnische Papoea’s maakten in de jaren zeventig nog 96 procent van de West-Papuase bevolking uit. Nu zijn ze in de minderheid (48 procent), als gevolg van het overheidsbeleid om vooral Indonesiërs van het dichtbevolkte Java naar het oosten te verhuizen. ‘Iedere poging van Papoea’s om een discussie over zelfbeschikking op gang te brengen, werd in de kiem gesmoord. Tegen de onstuitbare vrijheidsdrang van veel Papoea’s reageerden de autoriteiten met een militair antwoord.’

De twee onderzoekers spraken met meer dan 250 Papoea-leiders in Jayapura, Merauke, Timika en Sorong. ‘Het Papoea-volk beseft dat [voor Jakarta] hun land belangrijker is dan de mensen’, stelt Connely.
Het onderzoeksduo kreeg veel klachten te horen over mensenrechtenschendingen door het Indonesische leger, politie en moslimmilities. ‘Zelfs demonstraties over sociale kwesties als beter onderwijs worden door de autoriteiten opgebroken’, voegt Arndt eraan toe tegenover het persbureau AsiaNews. Volgens Arndt zijn er ‘harde bewijzen voor aanhoudend geweld, intimidatie en onderdrukking’, waarbij gevreesde veiligheidsdiensten als Kopassus en Detachment 88 een grote rol spelen.

vergiftigd
- Zo is vorig jaar onder meer een rijke zakenman vergiftigd.
- Een Papoea-vrouw die een gebedswake wilde organiseren, werd opgepakt.
- Een groep van 27 arbeiders in een palmoliefabriek werd gemarteld door Kopassus, nadat de arbeiders hadden geklaagd over het niet uitbetalen van hun loon.
De Indonesische regering deelt het land op en verstrekt vergunningen aan bedrijven, zonder de bevolking te raadplegen. ‘De inwoners reageren geschokt als een ondernemer hun handtekening wil voor goedkeuring. Weigert de bevolking, dan komt hij terug met de politie’, merken de onderzoekers op. ‘In de publieke opinie wordt Indonesië dan ook als een nieuwe kolonisator beschouwd.’
Het kerkelijk onderzoeksrapport signaleert dat moslims in West-Papua radicaliseren. ‘Zeer actieve’ moslimmilities langs de grens met Papoea-Nieuw-Guinea steken de huizen van Papoea’s in brand. ‘Zij zijn geworven als illegale houthakkers. Hun kampen en hun houtkapgebied worden zorgvuldig bewaakt door het leger, dat zeker mensen vermoordt. En overal worden veel moskeeën gebouwd’, zei Connelly in een toelichting.

Kerkleiders in West-Papua machteloos tegen overheid

De meeste kerkleiders in West-Papua proberen het tij te keren, maar zij zijn volgens haar niet in staat op te boksen tegen een doelbewust beleid van Jakarta om Papoea’s eronder te houden. ‘In elke overheidssector bestaat het systeem uit Indonesische tactieken om de Papoea’s te vernietigen’, luidt de constatering in het rapport. ‘Mishandeling en marteling, maar ook economische onderdrukking, achterstelling van inheemse volken en landroof door bedrijven, maken allemaal deel uit van het plan.’

‘Kwestie is niet onomkeerbaar’

‘De mensenrechtensituatie op West-Papua is helaas werkelijk zo ernstig als dit Australisch onderzoek beschrijft’, zegt Fadjar Schouten-Korwa. voorzitter van International Lawyers for West Papua-Nederland (ILWP). ‘Maar die ontwikkeling is nog te keren. Bijvoorbeeld als Indonesië stopt met het financieren van zijn transmigratiepolitiek, waardoor Papoea’s een minderheid in eigen land worden. Want slechts een klein deel van de nieuwkomers komt op eigen houtje; het merendeel wordt gestuurd of gelokt met economische voordelen.’
De ILWP organiseerde donderdag 10-03-2016 een bijeenkomst in Den Haag om het lot van de Papoea’s meer bekendheid te geven in West-Europa. ‘We willen vooral juridische argumenten inbrengen, los van een politieke oplossing, en werken aan meer internationale betrokkenheid. Papoea’s hebben recht op zelfbeschikking en vrijheid van meningsuiting. Hoe die zelfbeschikking vorm moet krijgen – onafhankelijkheid voor West-Papua of aansluiting bij Papoea-Nieuw-Guinea, waardoor het eiland één land zou worden – is een taak van politici, niet van ons als juristen’, meent Schouten-Korwa. Zij hoopt dat in Nederland weer aandacht komt voor de kwestie-Papua. In de ontwikkelingssamenwerking met Indonesië houdt Den Haag zich ver van binnenlandse kwesties, om de vroegere kolonie niet voor het hoofd te stoten. ‘Het gaat vooral over ontwikkelingshulp in algemene zin’, beaamt Schouten. Zwijgen uit schaamte over de Nederlandse rol in de archipel is volgens de mensenrechtenadvocaat niet terecht: ‘Het wordt tijd dat ons land eens volwassen omgaat met zijn koloniale verleden.’