1 december herdenking in Den Haag PDF Afdrukken E-mailadres
zondag 01 december 2013 06:14

In Den Haag werden op 1 december 2013 op 2 plaatsen events georganiseerd die mooi op elkaar aansloten:

Klik hier voor de fotoalbums

 

Free West Papua Campaign (NL) herdacht 1 december met een drieluik: het verleden, het heden en de toekomst van West-Papua.
Bij aanvang was er een vlaggenparade door Papuajeugd met de Nederlandse vlag, de Papuavlag de Morgenster, en een vlag met het nationale wapen met de Kroonduif.
fwpc 6124
 
 
Vervolgens werd gezamenlijk het Hai Tanahku Papua gezongen.
Over de geschiedenis was er een videopresentatie met o.a. nieuwsflitsen over de Nieuw-Guinea Raad en het Papua Vrijwilligers Korps.
Daarna in het maleis een inleiding door Geradus Thommey, zelf Papuavluchteling, vertaald door Oridek Ap naar het Nederlands.
Door vervoersproblemen was Leonie Tanggahma wat verlaat voor het geven van haar powerpointpresentatie over de belangrijke data voor de Papua's. Daarom nam Oridek Ap dit onderweerrp even over, waarna Leonie na binnenkomst alsnog haar presentatie gaf over de 5 belangrijke data en de geschiedenis er om heen.
Na een korte pauze presenteerde Mansorak Ap de huidige situatie in Papua met mensenrechtenschendingen, de activiteiten van Benny Wenda, de opening van Free West Papua Campaing kantoren, de negatieve (levering wapentuig door USA, GB, Germany) en de positieve ontwikkelingen (80 leden IPWP, het burgerinitiatief, de reacties op de actie van Tilly Kaisiëpo), de samenwerking binnen Melanesië en de speech van de premier van Vanuatu in de Verenigde Naties met een oproep voor een onderzoek naar de schending van mensenrechten in West-Papua, waarvan een filmpje op youtube te vinden is:
 


The Prime Minister of the Republic of Vanuatu, Moana Kalosil Carcasses who fully supports independence for West Papua and who is also a founding member of International Parliamentarians for West Papua (IPWP), has slammed Indonesia and the United Nations from the UN Podium, for the genocide and systematic ignoring of the West Papuan people ever since 1963.

He said "We are now deliberating on the issue of Syria, but when it comes to the issue of the rights of the people of West Papua, our voices are muted even in this podium"

"It is clear from many historical records that the Melanesian people of West Papua were the scapegoat of Cold war politics and were sacrificed to gratify the appetite for the natural resources which this country possess," Mr. Kalosil said. "Today they are still the victims of ignorance of the UN."

 

Als derde deel van het drieluik kwamen de plannen voor de komende tijd aan bod: brede samenwerking met andere organisaties. Daarvoor waren enkele sprekers uitgenodigd waarvan er 2 verhinderd waren.

Ilona Mikkers vertelde over haar muziekproject "Noodlanding in Papoea" dat voor begin volgend jaar gepland is, Quetzal Tzab van de Indigenous Movement vertelde over de manier waarop zij hun activiteiten aanpakken en waar de Free West Papua Campaign aanhaakt, Endie van Binsbergen vertelde over de steun voor West-Papua vanuit Timor Leste. Oridek kreeg een prachtig lint omgehangen met een steunbetuiging.

fwpc 6192

Daarna zongen Oridek en Hennie Ap een lied dat Oridek 2 jaar geleden had geschreven.

Tot slot werd door Corrie Ap een gebed uitgesproken, waarna er een maaltijd werd geserveerd en er volop werd nagepraat.

 

Klik hier voor de flyer van dit event.

 

's avonds organiseerde de Nationale Papoea Vereniging '95 in kleine kring een lezing van de heer Siemon Goossensen over zijn visie in het kader van het Burgerinitiatief voor ondersteuning van de politieke situatie in West-Papua.

Simon Sapioper startte de bijeenkomst, Apilena Sapioper deed een kort openingwoord en gaf vervolgens het woord aan Dhr. Nussy. Na het zingen van het nationale volkslied hai tanahku papua werden tijdens een minuut stilte de honderdduizenden doden in West-Papua herdacht. Daarna gaf Dhr Nussy een overzicht van de historische gebeurtenissen rondom de installatie van de Nieuw Guinea Raad, de ordonantie met betrekking tot de landsvlag, -het embleem, en het anthem. Hij benadrukte dat op 1 december er 1 onderdeel ontbrak namelijk het manifest voor een onafhankelijk West-Papua. Op 1 juli 1971 is dit manifest wel verschenen, 4 dagen voor de eerste democratische verkiezingen in Indonesië. Daarom is eigenlijk 1 juli een belangrijker dag dan 1 december, want op 1 juli 1971 heeft West-Papua aan de wereld laten weten dat het volk onafhankelijk wilde zijn.

Na Dhr. Nussy werd het woord gegeven aan Siemon Goossensen. Hij vertelde over zijn betrokkenheid met asielzoekers en zijn betrokkenheid met Papua sinds 2000. Hij schetste de problemen met het bereiken van resultaten via politici en legde de achtergrond uit van het burgerinitiatief geinitieerd door SWOP, een groep van samenwerkende stichtingen die zich elk op hun eigen terrein inzetten voor West-Papua.

npv95wng 6238

Dhr. Goossensen en Dhr. Nussy

Na een korte pauze was er een korte discussie/vragenronde, waarna de avond werd besloten.

 

Klik hier voor de flyer van dit event.

 

 

1961 No. 68

LANDSVLAG van Nederlands-
Nieuw-Guinea.
,,Landsvlagordonnantie''.
IN NAAM DER KONINGIN !

DE GOUVERNEUR
VAN NEDERLANDS-NIEUW-GUINEA,

In overweging genomen hebbende:
dat de Nieuw-Guinea Raad overeenkomstig het in artikel 111° van de Bewindsregeling Nieuw-Guinea gegeven recht tot het indienen van voorstellen tot vaststellen van ordonnanties, een voorstel heeft gedaan tot vaststelling van een ordonnantie betreffende een landsvlag van Nederlands-Nieuw-Guinea,

Heeft, de Raad van Diensthoofden gehoord en in overeenstemming met de Nieuw-Guinea Raad, vastgesteld onderstaande ordonnantie:

.

  1. De landsvlag van Nederlands-Nieuw-Guinea is een rechthoek bestaande uit een vertikale rode baan aan de zijde van de vlaggestok, en zeven horizontale blauwe banen gescheiden door zes witte banen. In het midden van de rode baan bevindt zich een witte vijfpuntige ster waarvan één punt vertikaal omhoog wijst. De vijf uiteinden van de ster vormen elk een hoek van 36°.
  2. De hoogte en de lengte van de vlag staan tot elkaar in de verhouding 2 : 3.
    De breedte van de rode baan bedraagt twee vijfden van de hoogte van de vlag.
    De blauwe en witte banen zijn alle even hoog. De middellijn van de omgeschreven cirkel van de ster is zeven achsten van de breedte van de rode baan.
  3. De Gouverneur bepaalt de aard van de kleuren van de vlag.

.

Het gebruik der landsvlag naast de vlag van het Koninkrijk der Nederlanden geschiedt overeenkomstig de bepalingen van een Vlagbesluit, vast te stellen bij besluit houdende algemene maatregelen.

.

Deze ordonnantie, welke kan worden aangehaald als ,,Landsvlagordonnantie'' treedt in werking met ingang van 1 december 1961.

Gegeven te Hollandia, de 18de november 1961.

De Gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea,
PLATTEEL
 
 

IN NAAM DER KONINGIN !

DE GOUVERNEUR
VAN NEDERLANDS-NIEUW-GUINEA,

In overweging genomen hebbende:
dat de Nieuw-Guinea Raad overeenkomstig het in artikel 111° van de Bewindsregeling Nieuw-Guinea gegeven recht tot het indienen van voorstellen tot vaststellen van ordonnanties, een voorstel heeft gedaan tot vaststelling van een ordonnantie betreffende de aanwijzing van een volkslied voor Nederlands-Nieuw-Guinea,

Heeft, de Raad van Diensthoofden gehoord en in overeenstemming met de Nieuw-Guinea Raad, vastgesteld onderstaande ordonnantie:

Artikel l.

Het Volkslied van Nederlands-Nieuw-Guinea is het uit zeven coupletten bestaande lied, waarvan de melodie en de tekst zijn opgenomen in de bijlage van deze ordonnantie.

Artikel 2.

Wanneer het Volkslied van Nederlands-Nieuw-Guinea in het openbaar ten gehore wordt gebracht, is een ieder gehouden daarbij de ten aanzien van een volkslied passende eerbied te betonen,

Artikel 3.

Deze ordonnantie treedt in werking op 1 december 1961.
Gegeven te Hollandia, de 18de november l961.

De Gouverneur van Nederlands-Nieuw-Guinea,
PLATTEEL.